Thông tin chỉ đạo điều hành


Cùng chuyên mục


Thông báo ý kiến kết luận số 222/TB-SNN
Thông báo ý kiến kết luận số 222/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 42/2023

Thông báo ý kiến kết luận số 220/TB-SNN
Thông báo ý kiến kết luận số 220/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023

Thông báo ý kiến kết luận số 226/TB-SNN
Thông báo ý kiến kết luận số 226/TB-SNN

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc làm việc với tập thể lãnh đạo xã Trí Lực, huyện Thới Bình