Thông tin chỉ đạo điều hành


Cùng chuyên mục


Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 44/2022
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 44/2022

Vào lúc 08 giờ ngày 24/10/2022, tại Phòng họp A, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cuộc họp Hội ý Ban Giám đốc Sở tuần 44/2022. Thành phần tham dự gồm: Ban Giám đốc Sở; Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình. Qua trao đổi thảo luận với các thành viên tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phan Hoàng Vũ có ý kiến kết luận như sau:

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phan Hoàng Vũ tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phan Hoàng Vũ tại Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022

Ngày 17/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022. Thành phần tham dự gồm có: Ban Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vườn quốc gia U Minh hạ, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, Công ty TNHH MTV LN Ngọc Hiển, Cty TNHH MTV LN U Minh hạ, BQLDA công trình Nông nghiệp và PTNT, BQLDA ODA&NGO, Phòng kinh tế thành phố Cà Mau, Phòng NN&PTNT các huyện; các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022; ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến kết luận như sau:

Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Châu Công Bằng tại cuộc họp rà soát nội dung quy định về cảng cá và công tác giám sát sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Châu Công Bằng tại cuộc họp rà soát nội dung quy định về cảng cá và công tác giám sát sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày 09/9/2022, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Giám đốc Sở Châu Công Bằng chủ trì cuộc họp rà soát nội dung quy đinh về cảng cá và công tác giám sát sản lượng thủy sản khai thác. Thành phần tham dự gồm có: đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Công Thương, UBND và Phòng NN&PTNT các huyện U Minh, trần Văn Thời, Phú Tân, Ngọc Hiển, Năm Căn, Đầm Dơi và đại diện một số lãnh đạo có liên quan