guy

Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi

15:27, 17/01/2024

BÁO CÁO

Tình hình dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi

trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

            

1. Tình hình dịch bệnh

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra thêm 01 ổ dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi (DTHCP) tại ấp Lung Đước, xã Tam Giang, huyện Năm Căn. Như vậy hiện nay có 05 xã có bệnh DTHCP chưa qua 21 ngày (01 ổ dịch ở xã Tam Giang phát sinh trong năm 2024; 04 ổ dịch: xã Tân Bằng, Biển Bạch Đông, Tân Phú và thị trấn Thới Bình tiếp diễn từ năm 2023 sang năm 2024).

2. Công tác chống dịch

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp địa phương khẩn trương triển khai ngay các biện pháp chống dịch khẩn cấp, khống chế không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Chỉ đạo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Năm Căn kết hợp với UBND xã điều tra tổng đàn heo xung quanh ổ dịch, giám sát tổ chức phun xịt, tiêu độc sát trùng xung quanh khu vực ổ dịch đúng theo quy định để khống chế không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật phối hợp với trạm và địa phương trong công tác phòng chống xử lý dịch bệnh và tăng cường công tác kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại các vùng nguy cơ cao.

Chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố Cà Mau rà soát công tác tiêm phòng trên đàn gia cầm, gia súc và tăng cường kiểm tra giám sát trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công kiểm soát kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhất là tại các trạm đầu mối giao thông./.